Ájurvédská pravidla stravování

stažený soubor
 • Jezte v klidném prostředí a dejte si na jídle záležet.
 • Vždy se k jídlu posaďte a jezte pravidelně, pokud možno ve stejnou dobu.
 • Během jídla byste neměli pracovat, číst, dívat se na televizi, ani příliš mluvit, neboť toto vše nám brání vnímat skutečně to, co jíme, kdy máme dost a jak se při i po jídle cítíme.
 • Jezte vždy teprve tehdy, když máte skutečný hlad a poslední jídlo je již úplně strávené – cca 3-6 hodin. Mezi tím se jídlu vyhýbejte.
 • Hlavní jídlo byste měli sníst v poledne, kdy je trávicí oheň nejsilnější.
 • Večer jezte jen lehké jídlo – hlavně dříve, než později večer.
 • Po časné večeři a před usnutím byste neměli příliš mnoho jíst, neboť v noci se potrava zpracovává špatně a narušuje nám to spánek.
 • Jezte vždy v klidu, ani příliš pomalu, ani rychle a vždy ponechejte v žaludku trochu prázdného místa pro trávicí procesy.
 • Po jídle byste se měli cítit posilnění a spokojení, ne však přejezení.
 • K jídlům pijte trochu horké vody, čaje z koření nebo zeleninovou šťávu.
 • Potrava by měla být vyvážená a obsahovat všech 6 chutí – hořká, sladká, kyselá, slaná, pálivá a trpká – alespoň při obědě.
 • Upravujte skladbu stravu i podle ročních období.
 • Řiďte se při jídle dle svých potřeb – chutí vám dává tělo najevo, co právě potřebuje, aby se dostalo do rovnováhy.
 • Chutě na potraviny, které tělu škodí, vznikají na základě nesprávných návyků, nebo když ztratíte rovnováhu a pro potřeby svého těla již nemáte cit.
 • Vyhýbejte se alkoholu, kávě, nápojům, obsahujícím kyselinu uhličitou a čokoládě.
 • Večer se pokud možno vyhýbejte produktům z kyselého mléka, jako je jogurt, tvaroh, sýr a živočišným bílkovinám.
 • Nevařte a nepečte s medem, neboť ohřátý med produkuje ámu – znamená „nezralý“ nebo „nedovařený“ a představuje zplodiny, tělesné jedy a nestrávené součásti potravy, které vznikají nedokonalým trávením v trávicím traktu nebo při látkové výměně v buňkách a tkáních. K tomu patří alkoholy a ostatní kvasné a hnilobné produkty ve střevě. Áma oslabuje tkáně a nechybí prakticky při žádné chorobě. V širším slova smyslu může áma vznikat i v psychické oblasti jako následek „nestrávených, nezpracovaných pocitů, zátěží a nevyřešených konfliktů“.
 • Vyhýbejte se ledovým potravinám a nápojům, neb oslabují vaši schopnost trávit.

Správná příprava potravin

 • Hotová jídla byste neměli podruhé ohřívat nebo vařit.
 • Připravujte si vždy jídla čerstvá.
 • Dbejte na plnohodnotné potraviny v přírodním stavu.
 • Jídlo by mělo být vždy chutné, vkusně upravené a mělo by být i pastvou pro oči.
 • Potrava má oslovovat všech 5 smyslů.
 • Připravujte si jídla s láskou a v uvolněné, spokojené atmosféře.
 • Spokojený kuchař tvoří šťastné a spokojené strávníky.