Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže
Pořadatelem soutěže je Jana Pethsová, Komenského 439, 793 05 Moravský Beroun IČO: 19001240, dále jen „Pořadatel“.
Organizačním zajištěním Soutěže je pověřena osoba Jany Pethsové, dále jen „Organizátor“.
Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Podmínky soutěže
Soutěž probíhá v období od 28.10. 2019 od 21 hodin do 9.11. 2019 21 hodin na webu www.stastnajana.cz.
Soutěžící se do Soutěže zapojí odesláním správné odpovědi na mail: soutezstastnajana@gmail.com
Zasláním odpovědi přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Odpověď musí být v českém jazyce, nesmí obsahovat vulgarismy, ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby.
Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla, nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků, či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhra
Po skončení soutěže Pořadatel ze všech odpovědí, splňujících pravidla Soutěže, vybere 1 výherce, který získá výhru.
Výhrou je detoxikační balíček v hodnotě 1000,- Kč.
Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže odpovědi na mail, který jste zaslali v soutěži.
Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.
Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím mailu. Výhra bude doručena na adresu, získanou od výherce.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.
Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.
Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje budou smazánydo týdne po odeslání výhry.
Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy na mail jana@stastnajana.cz.

Závěrečná ujednání
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.